Contact us

YOYO Liu   Mobile:+86 15968907522       Skype : yoyo1liu88

YOYO LiU   E-Mail:sales001@nbyobo.com   info@nbyobo.com

Echo Wu    Mobile:+86 15268379037       Skype : echo_732
Echo Wu    E-Mail:echo@nbyobo.com

Kathy Sun  Mobile:+86 15757128607       Skype : sunqiqi_4_1
Kathy Sun  E-Mail:sales006@nbyobo.com
Tiki Wong  Mobile:+86 13884420115       Skype : +86 13884420115

Tiki Wong  E-Mail:sales007@nbyobo.com

Address:  No. 336, Zhongxin Road, Gulin Town, Haishu District,

                Ningbo City, Zhejiang Province, China

Product ID

Order Quantity *

Contact Person *

E-mail *

Company Name